Høyt & Lavt Gruppen er et investeringsselskap med kjernefokus på aktive og minnerike opplevelser. Ved å være aller best på det vi gjør og ha våre kunder, ansatte og samfunn i fokus, ønsker vi å skape minnerike opplevelser for alle.

Aktive opplevelser

I Høyt & Lavt Gruppen jobber vi for å være ledende innenfor aktive opplevelser for hele familien. Gjennom våre konsepter Høyt & Lavt Klatreparker / Högt & Lågt Klätterparker, Høyt Under Taket Klatresenter og Sørlandet Klatresenter bidrar vi til å redusere terskelen for å drive med klatring og til å skape minnerike opplevelser. Vår visjon er klatring for Alle!

Mer om selskapet